Translate

Τουρισμός και Γαστρονομία – Η ισχύς εν τη ενώσει στα χέρια των γυναικών

H ανισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας παραμένει ακόμη και σήμερα, ενώ γίνεται εντονότερη στην περίπτωση των αγροτικών περιοχών. Μπορεί την τελευταία δεκαετία να έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ισότητα των φύλων, ωστόσο υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης. Στην Ευρώπη, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ήταν 67,7% το 2021, ενώ αυτό των ανδρών ανερχόταν στο 78,5%, ανεβάζοντας το χάσμα στο 11%. Ταυτόχρονα, το ίδιο έτος, το χάσμα πλήρους απασχόλησης ανερχόταν στο 17%, καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης σε σύγκριση με τους άνδρες. Οι άνδρες εξακολουθούν να κερδίζουν υψηλότερους μισθούς από τις γυναίκες και μόνο το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων ιδρύονται από γυναίκες, ενώ αυτές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο του Covid-19 στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των γυναικών. Ο Covid-19 έχει δράσει αρνητικά στις προϋπάρχουσες ανισότητες. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση των γυναικών πρέπει να αυξηθεί τρεις φορές ταχύτερα από αυτή των ανδρών.

Ο τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ισότητα των φύλων καθώς οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 60% του εργατικού δυναμικού του. Μολονότι ο τομέας αυξάνει την οικονομική δύναμη των γυναικών, οι τελευταίες εξακολουθούν να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας χαμηλά αμειβόμενες και η εμφάνιση τους σε θέσεις λήψης αποφάσεων δεν είναι συχνή.

Στις ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές, η ανισότητα των φύλων είναι υψηλότερη και το χάσμα στην απασχόληση ανέρχεται σε 13%. Το γεγονός αυτό είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με το σημαντικό ρόλο των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες όπου οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν το 45% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Κάτι τέτοιο εξηγείται από την  άτυπη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα, που συχνά κάνει αόρατη την  πραγματική αξία της γυναικείας εργασίας.

Σε αυτές τις περιοχές ο τουρισμός είναι σημαντική κινητήρια δύναμη. Η σχέση μεταξύ του τουρισμού και της μεσογειακής γαστρονομικής κληρονομιάς είναι αναμφισβήτητη καθώς συνδέεται με δραστηριότητες όπως η γεωργία, ο αγροτικός τρόπος ζωής, η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η βιοτεχνία κ.λπ… Η γαστρονομία και οι γαστρονομικές πρακτικές είναι πτυχές της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πολλών αγροτικών τουριστικών περιοχών. Ο ρόλος των γυναικών στη διατήρηση της μεσογειακής γαστρονομικής κληρονομιάς είναι πολύτιμος. Σε αυτές τις αγροτικές περιοχές οι γυναίκες μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι θεματοφύλακες της μεσογειακής γαστρονομικής κληρονομιάς καθώς είναι κυρίως υπεύθυνες για την επιλογή και την προετοιμασία του φαγητού. Ωστόσο, τα καθήκοντα των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες, όπως η παραγωγή τροφίμων, η αποθήκευση και η συγκομιδή, είναι δύσκολα και χρονοβόρα και δεν συνοδεύονται από κατάλληλη αναγνώριση και θέση.

Έχοντας πει τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος θα εργαστεί για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών της υπαίθρου που οι δραστηριότητες τους σχετίζονται με τη μεσογειακή γαστρονομική κληρονομιά. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στέκεται κοντά στις γυναίκες μέσω του ερευνητικού και διδακτικού του έργου και δεσμεύεται να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη μείωση της ανισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο.

Με την ευχή να μη χρειαστεί να κάνουμε στο μέλλον αναφορά στην ανισότητα των δύο φύλων.

Το άρθρο Τουρισμός και Γαστρονομία – Η ισχύς εν τη ενώσει στα χέρια των γυναικών εμφανίστηκε πρώτα στο TravelDailyNews Greece & Cyprus.

πηγή https://www.traveldailynews.gr/column/arthro/toyrismos-kai-gastronomia-i-ischys-en-ti-enosei-sta-cheria-ton-gynaikon/

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου